Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie realizuje cykl edukacyjny pod hasłem Miasto i muzeum. Jak zauważają organizatorzy, muzeum od końca XVIII w. zajmuje centralną pozycję w krajobrazie miasta i jest jedną z kluczowych instytucji życia społecznego. Tematem spotkań i wykładów w ramach cyklu są muzea i relacje, które budują z miastem.

Zaproszeni goście opowiadają o muzealnych kolekcjach, strategiach wystawienniczych, modelach zarządzania, ale też o budowaniu związków z otoczeniem — publicznością, innymi instytucjami kultury, przestrzenią miasta.

Do tej pory, w ramach tego cyklu, o muzeach w swoich miastach opowiedzieli m.in.:

  • Paula Silva, szefowa Wydziału Muzeów i Dziedzictwa Kulturowego w Urzędzie Miasta Porto,
  • Joan Roca i Albert, dyrektor MUHBA (Muzeum Historii Barcelony),
  • David Fleming, dyrektor National Museums Liverpool,
  • Jette Sandahl, dyrektor Københavns Museum (Muzeum Kopenhagi),
  • Paul Spies, dyrektor Amsterdam Museum,
  • Suzette Paasche, dyrektor Muzeów Regionu Trøndelag,
  • Özalp Birol, dyrektor Pera Museum w Stambule,
  • dr Uwe Schröder, dyrektor Pommersches Landesmuseum.