Od 25 lutego br. w oranżerii Zamku Cieszyn można oglądać wystawę Graduation Projects 2016, prezentującą prace dyplomowe z grafiki użytkowej i wzornictwa absolwentów uczelni projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W 2002 r. redakcja kwartalnika 2+3D zorganizowała pierwszy przegląd projektów dyplomowych obronionych na polskich uczelniach projektowych. Mimo że jedynym wyróżnieniem była prezentacja wybranych dyplomów na łamach magazynu (nie przyznawano ani nagród, ani nawet honorowych laurów), to liczba uczestników przeglądu co roku wzrastała.

W 2005 r. do przedsięwzięcia włączył się Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie jako organizator cyklicznych wystaw, na których prezentowany jest poszerzony wybór prac. W tegorocznej edycji Graduation Projects wybrano 40 najlepszych projektów dyplomowych z 302 prac zgłoszonych do przeglądu.