Fenomen krakowskiej szopki zrodził się jeszcze w XIX w. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa.

Od ponad 70 lat Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską, a przygotowane na konkurs prace prezentowane są następnie na specjalnej wystawie.

Twórcami szopek są amatorzy, zarówno dorośli, jak i dzieci, a w tej edycji po raz pierwszy również osoby z dysfunkcją wzroku. Dla nich przygotowano projekt Dotknięcie tradycji — zbudujmy szopkę. Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dla osób z dysfunkcją wzroku. Zrealizowano go w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura dostępna 2016. Powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier z Warszawy i Fundacją Szansa dla Niewidomych z Krakowa. Były to pierwsze architektoniczne, integracyjne warsztaty z budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.

Podczas projektu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym historii i metod budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, miejskich spacerach edukacyjnych szlakiem architektury będącej inspiracją i komponentem szopek krakowskich, a także w warsztatach plastycznych prowadzonych przez szopkarza, edukatora oraz muzealników.

Imponującym efektem warsztatów są wspólnie przygotowane dwie, tradycyjne szopki, zgłoszone do konkursu. Wykonane w ramach projektu szopki zdobyły specjalne wyróżnienie i są prezentowane na pokonkursowej wystawie w Pałacu Krzysztofory w specjalnie przygotowanej części ekspozycji wyposażonej w pomoce dotykowe i dźwiękowe: tradycyjną i modułową szopkę dotykową, architektoniczne detale dotykowe, słuchowisko z elementami audiodeskrypcji o historii krakowskiej szopki, film dokumentujący przebieg warsztatów oraz podpisy i plansze w alfabecie Braille’a. Wystawę można oglądać jeszcze do 26 lutego br.