Dron Społeczny to oddolna inicjatywa obywatelska wyrosła na bazie spotkań w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu. Średnio dwa razy w miesiącu organizowane są spotkania, podczas których uczestnicy rozmawiają, szukając możliwych rozwiązań dla różnych problemów społecznych.

W bieżącym półroczu podejmowana jest tematyka związana z przestrzeniami publicznymi i dostosowaniem ich do różnych grup społecznych (np. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, dzieci), a także problem edukacji — zarówno w gminie, jak i na świecie.

Poszczególne rozmowy bywają poprzedzane wykładami (niekoniecznie wygłaszanymi osobiście, ale dostępnymi online choćby w ramach konferencji naukowych TEDx), które inspirują i zachęcają do dyskusji. Niejednokrotnie słowa są też przekuwane w czyn, a uczestnicy np. wyruszają posprzątać fragment lasu w okolicy.