Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie rok temu podjęła wyzwanie zaangażowania opiekunów wystaw (potocznie nazywanych osobami pilnującymi) i włączenia ich do kreatywnych działań oraz bliskiego kontaktu z publicznością.

Jest to powszechna praktyka w wielu zachodnich instytucjach kultury. W ramach dwóch projektów: Stały serwis informacyjny oraz Opowiadamy o wystawie — opiekunów wystaw w Bunkrze Sztuki przygotowano do tego, by opowiadać, oprowadzać i odpowiadać — na prośby i potrzeby odwiedzających galerię. Opiekunowie stali się osobami, które pomagają zwiedzającym rozumieć prezentowane prace, bowiem, spędzając z nią najwięcej czasu, to właśnie oni najwięcej wiedzą o publiczności. Przyglądając się zachowaniom osób odwiedzających galerię czy muzeum, mogą one zauważyć wahania, zachwyty, odpowiedzieć na wątpliwości, skierować ich uwagę na rzeczy, które zazwyczaj umykają w pierwszym kontakcie z dziełem sztuki albo eksponatem, a często odgrywają decydującą rolę w jego interpretacji. Dzięki spostrzegawczości i zaangażowaniu opiekunów galeria jako instytucja jest w stanie lepiej rozumieć swoją publiczność i dostosowywać ofertę (w tym program działań edukacyjnych) do potrzeb i oczekiwań odwiedzających.

Dzięki Stałemu serwisowi informacyjnemu opiekunowie zostali przygotowani do podjęcia roli przewodników i edukatorów. Odpowiadają na różnorodne pytania związane ze sztuką współczesną, ale również z historią i wyjątkową architekturą budynku Bunkra Sztuki. Niezależnie od dnia i godziny wizyty w galerii, każdy zwiedzający może skorzystać z krótkiego, bezpłatnego wprowadzenia do prezentowanych aktualnie wystaw.

Z kolei cykl Opowiadamy o wystawie polegał na przygotowaniu (przy merytorycznej pomocy kuratorek i kuratorów) scenariuszy oprowadzań. Każda z opracowanych przez opiekunów opowieści jest wynikiem ich zainteresowań, fascynacji i doświadczeń związanych ze sztuką. Różnorodność spojrzeń i tropów sprawia, że każde z oprowadzań jest inne, subiektywne i osobiste.

Obydwa projekty zostały dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze.