Do końca lipca w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie można oglądać wystawę sieradzkich wycinanek autorstwa Kazimiery Balcerzak. Sieradzkie wycinanki to jedna z najstarszych typów wycinankarskich w Polsce.

Ekspozycja ukazuje ewolucję i bogactwo form wycinanki sieradzkiej — począwszy od tych najprostszych — cacek, czyli wycinanek w kształcie koła lub kwadratu, z motywami ażurowymi, aż po mazury z motywami geometrycznymi, roślinnymi, zwierzęcymi i antropomorficznymi.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 r. w Lublinie. Jego celem jest twórcze kultywowanie tradycji we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, a także popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej. Stowarzyszenie założyło i prowadzi też pierwszy i jedyny ogólnopolski portal internetowy KulturaLudowa.pl — w całości poświęcony tradycyjnej kulturze ludowej.

Stacjonarna Galeria Sztuki Ludowej, w której można oglądać wystawę — już na stałe wpisała się w pejzaż kulturalny Lublina. Oferta galerii poza wystawami obejmuje też: sprzedaż bezpośrednią rękodzieła ludowego od twórców ludowych z całej Polski, warsztaty rękodzielnicze z różnych dziedzin sztuki w ramach Akademii Sztuki Ludowej, tematyczne lekcje o polskich zwyczajach i obrzędach, spotkania z twórcami ludowymi połączone z pokazami, warsztaty muzyczne, potańcówki przy muzyce tradycyjnej na żywo, prelekcje i kiermasze.