Z okazji 3. roku funkcjonowania portalu ekultura.org, który promuje cyfrowe zasoby i ponowne wykorzystanie zdigitalizowanego dziedzictwa, jego twórcy przygotowali akcję, w której sami — na własnym przykładzie — starają się pokazać, jak można czerpać z cyfrowej skarbnicy zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Akcja Notesy z (e)kulturą to przedsięwzięcie, w ramach którego — przy współpracy z Polską Akademią Umiejętności oraz portalem PAUart.pl — przygotowano trzy wyjątkowe notesy. Ich okładki powstały dzięki wykorzystaniu grafik lub ilustracji, które dostępne są w serwisie PAUart.pl i stanowią część domeny publicznej.

Aby promować akcję, w czerwcu na stronie facebookowej portalu zorganizowano głosowanie na najlepszy projekt notesu. Pod ocenę trafiły okładki z trzema dziełami:

  • Wielkie ryby jedzą małe ryby — rysunek Pietera Bruegla,
  • okładka inspirowana haftem wykonanym przez jednego z najwybitniejszych twórców niemieckiego renesansu — Albrechta Dürera oraz
  • okładka z drzeworytem prezentującym wieżę zamku w Rawie Mazowieckiej autorstwa Pawła Boczkowskiego.

Zwyciężyła okładka Bruegla, ale ze względu na niewielką różnicę głosów zespół zdecydował się na druk nie tylko tego notesu, ale też pozycji z haftem Albrechta Dürera.

Dystrybucja notesów opiera się o zasadę „płać, ile chcesz”. Oznacza to, że każdy może zadeklarować dowolną kwotę, za którą chciałby nabyć notes. Jeśli zebrana kwota przekroczy koszty kampanii, to zostanie zainwestowana w rozwój e-kultury. Jeśli zaś będzie niższa, to twórcy potraktują wydatki jako inwestycję w promowanie ponownego wykorzystania cyfrowych zasobów instytucji kultury.

Twórcy mają nadzieję, że sama akcja, jak i notesy staną się kolejną inspiracją do tego, żeby zacząć odkrywać i zgłębiać bogate, cyfrowe zbiory polskich instytucji kultury. Chcą też pokazać, że zasoby te można nie tylko przeglądać i podziwiać, ale też — gdy znajdują się w domenie publicznej — wykorzystywać ponownie i nadawać im nowe życie.