Fundacja Dom Kultury prowadzi działalność zaangażowaną społecznie i szeroko pojętą edukację kulturalną i artystyczną. Jednym z najciekawszych przykładów pracy z osobami wykluczonymi jest blog eWKratke, który tworzą kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie.

Od 4 lat towarzyszą mu zajęcia najszerzej pojętej edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej. Członkowie fundacji prowadzą je regularnie 2 razy w tygodniu. Są to cykle warsztatów pisania, redakcyjnych, twórczych, wykłady o kulturze i sztuce, spotkania — rozmowy z ludźmi, którzy dzielą się swoją pasją z osadzonymi, czy też warsztaty umiejętności społecznych.

Dzięki tym zajęciom blogerki poszerzają horyzonty, zdobywają wiedzę, dyskutują, a w efekcie — piszą posty.

Blog powstał 2 lata temu dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN, które pomogło fundacji działać przez dwa lata. W ubiegłym roku fundacja otrzymała natomiast dofinansowanie z Fundacji PZU i Fundacji PGE. W ogromnej większości uczestnicy projektu pracują na zasadach wolontariatu.

Co ciekawe, blog eWKratke powstaje bez dostępu do Internetu! W więzieniu nie ma Internetu. Zajęcia prowadzone są na przyniesionych, przygotowanych materiałach. Dziewczyny ręcznie piszą posty i odpowiedzi na komentarze czytelników. Przepisują je i publikują na blogu właśnie wolontariusze.

Na stronie Fundacji Dom Kultury można znaleźć wszystkie materiały dotyczące tego projektu. Twórcy chcą się nim podzielić jako dobrą praktyką — działaniem, które warto wspierać, kontynuować, przenosić w inne miejsca.