Londyński Królewski Teatr Narodowy (Royal National Theatre) wśród licznych propozycji zajęć edukacyjnych posiada oryginalną ofertę dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Projekt zakłada wspólną naukę i przygotowanie spektaklu opartego o tzw. storytelling — opowiadanie.

Theatre First — bo taką nazwę mają zajęcia — trwa przez cały semestr. Obejmuje zajęcia zarówno dla nauczycieli, jak i dzieci. Zajęcia dla nauczycieli mają przybliżyć im zagadnienie edukacji teatralnej oraz możliwości wykorzystania ruchu, śpiewu czy właśnie opowiadania. Zajęcia dla dzieci odbywają się w teatrze oraz w szkole, a prowadzą je profesjonalni aktorzy. Mogą zaangażować się w nie również rodzice. Całość wieńczy wspólnie przygotowany interaktywny spektakl. Ze względu na wysokie koszty kursu, Królewski Teatr Narodowy przewiduje możliwość uzyskania stypendium przez klasy spełniające określone wymagania.