Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK i Fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzi pilotaż oryginalnego projektu „Tandem. Mentoring 55+”.

Pomysł polega na stworzeniu przestrzeni do współpracy dwóch pokoleń: osób w wieku 55+ i dzieci w wieku 8–13 lat. Do projektu, jako wolontariusze, zaproszono osoby w wieku 55+, które chciałyby podzielić się swoją pasją, zainteresowaniami, wolnym czasem, z młodszym pokoleniem, na zasadzie regularnych spotkań 1 na 1: dorosły i dziecko.

Spotkania par będą uzupełniane o działania grupowe, w których udział będą brały również inne pary mentorskie. Każdej parze mentor — podopieczny organizatorzy zapewniają wsparcie i bezpieczeństwo. Mentor otrzymuje kompleksowe przygotowanie w postaci szkoleń i warsztatów, wsparcie organizacji, osoby nadzorującej i innych osób, które biorą udział w projekcie. Przewidziany jest również fundusz na pokrycie podstawowych wydatków związanych z organizacją spotkań par mentorskich.