Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce przygotowało kompleksową ofertę otwierającą instytucje na wszystkich — także tych, którzy nie mogą odwiedzić jej osobiście.

Projekt składa się z 4 części, z których każda przeznaczona jest dla innej grupy odbiorców. Muzeum na zamówienie to zajęcia muzealne dla dzieci, które z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności nie mogą same odwiedzić muzeum.

Warsztaty oraz lekcje muzealne odbywają się w dwóch krakowskich szpitalach. Zajęcia realizowane są w sposób interaktywny, z wykorzystaniem strojów historycznych, eksponatów, rekwizytów i prezentacji multimedialnych.

W odwiedziny do Muzeum — obejmuje warsztaty muzealne realizowane zarówno w zamku, jak i na III poziomie kopalni. Skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie objętych opieką przez specjalne świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka itp.

Dotyk solnej historii to z kolei program kierowany do osób niewidomych i niedowidzących, w ramach którego muzeum proponuje zwiedzanie podziemnej ekspozycji muzealnej poszerzone o elementy dotykowe i dźwiękowe. Natomiast Krok w solną przygodę to zajęcia oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku. Prowadzone są z wykorzystaniem rekwizytów i eksponatów, dostosowanych do potrzeb grupy.