Poradnik Instytucji Kultury 09/2019

Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora

Kierownik działu promocji (zatrudniony na umowę o pracę) ma powierzoną zarządzeniem dyrektora instytucji kultury funkcję jego zastępcy.
Czy należy mu się nagroda roczna?
Czy w takiej sytuacji pracownik podlega wymogom Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) czy też regulacjom wewnętrznym biblioteki, tzn. regulaminowi wynagradzania, w którym określone są zasady nagradzania pracowników?

Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników instytucji kultury

  • Niektórzy dyrektorzy instytucji kultury jako pracodawcy muszą podejmować decyzję, czy żądać od kandydata do pracy podania tzw. danych dotyczących kariery zawodowej
  • Nie od wszystkich kandydatów do pracy należy pozyskiwać dane o miejscu zamieszkania
  • Można korzystać z nowych, pomocniczych wzorów umowy o pracę oraz kwestionariuszy osobowych dla kandydata do pracy oraz pracownika

Zatrudnianie wolontariuszy w instytucji kultury

Pytania dotyczą zatrudniania wolontariuszy w instytucji kultury.
Jak prawidłowo powinna się nazywać zawarta z wolontariuszem umowa na świadczenie przez niego darmowej pracy?
Czy umowę taką można sporządzić np. na prace porządkowe, na prowadzenie darmowego koła informatycznego dla dzieci itp., czy też praca wolontariusza ma być związana tylko i wyłącznie z imprezami kulturalnymi i pozostałą działalnością kulturalną?
Czy instytucja kultury może zatrudniać wolontariuszy na umowę-zlecenia pracy wolontarystycznej?

Zakres działań podejmowanych przez bibliotekę wchodzącą w struktury ośrodka kultury

Biblioteka publiczna wchodzi w strukturę ośrodka kultury i sportu. W statucie wymienione są działania, które realizuje instytucja, nie ma jednak wyodrębnionych działań dla biblioteki.
Czy to oznacza, że biblioteka może realizować przedsięwzięcia niezwiązane z promocją czytelnictwa oraz kulturą, a oparte na edukacji, np. warsztaty astronomiczne?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach

  • Regulamin ZFŚS nie może ingerować w zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego wbrew przepisom prawa pracy
  • Nie każda instytucja kultury ma obowiązek utworzyć ZFŚS
  • Można obniżyć wysokość odpisu na ZFŚS, jeśli instytucja nie ma na taki odpis środków

Muzeoterapia

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce przygotowało kompleksową ofertę otwierającą instytucje na wszystkich — także tych, którzy nie mogą odwiedzić jej osobiście.

Wakacyjna wystawa lalek… w teatrze

Co prawda wakacje są już wspomnieniem, ale pomysł Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum wart jest opisania.

Pociąg do kultury

Niedawno w Małopolsce zakończyła się oryginalna inicjatywa przygotowana przez Województwo Małopolskie wspólnie z Kolejami Małopolskimi sp. z o.o. o chwytliwej nazwie Pociąg do kultury.

Pszczoła w teatrze

Już od dwóch lat na liście mieszkańców Krakowa widnieją… pszczoły. I to nie byle jakie! To mieszkanki Teatru im. Juliusza Słowackiego, a dokładniej dwóch uli, które znajdują się na dachu teatru.

Lotna Czytelnia

Lotna Czytelnia to projekt, który, dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, rozpoczął się w Krakowie już kilka lat temu.

Domkultury!

Domkultury! na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu powstał w ramach projektu Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a partnerami są: Fundacja Fabryka UTU — odpowiedzialna przede wszystkim za działalność Domukultury! oraz Fundacja Stabilo — zajmująca się m.in. wsparciem osób bezrobotnych, prowadząca Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.