Osoby pełnoletnie z autyzmem chcą „dorosłej oferty” i włączenia w życie społeczne i kulturalne — chcą być dostrzegane, aktywne i rozumiane. Kultura może stać się sposobem na poznawanie otaczającego świata oraz swojego w nim miejsca.

W 2014 r. z inicjatywy animatorek kultury, a prywatnie sióstr dwóch dorosłych braci z autyzmem Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” prowadziło projekt WARSZAWA tak ją widzę, w ramach którego pracowano z grupą 14 dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

Uczestnicy projektu, wspierani przez profesjonalnych fotografów, terapeutów i animatorów, fotografowali swoje życie. Fotografia okazała się medium niezwykle skutecznym w pracy z tą grupą.

W kolejnych latach ten pomysł powrócił jako projekt AUTENTYZM. Rodzina. Archiwum. Historia. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty, wystawa wraz z wernisażem, a także seminarium dla pracowników instytucji kultury. Na stronie internetowej można znaleźć scenariusze warsztatów i fotorelacje z zrealizowanych zajęć. Warto się zainspirować!