Opera i Filharmonia Podlaska — Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki łączy działalność opery, filharmonii, teatru i sceny estradowej. Jest miejscem wystaw, konferencji i pokazów.

Na stronie internetowej opery poza podstawowymi informacjami można znaleźć także ukryty pod nazwą opera space fotoblog, w którym przestrzeń Opery i Filharmonii Podlaskiej można oglądać przez soczewkę obiektywu fotografa Michała Hellera. Minimum tekstu, maksimum obrazu.