Wiedeńskie Muzeum KunstHausWien rozpoczęło akcję #ClosedButActive (z ang. zamknięte, ale aktywne). W ramach tego projektu na swoich stronach przedstawia artystów, których prace, wystawy i projekty kształtują program muzeum.

Składają się na nie teksty, fotografie, nagrania, które powstają nie tylko w oparciu o zasoby muzeum, ale także materiały na bieżąco udostępniane przez samych artystów. To się nazywa obcowanie ze sztuką!