LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek, chcą go rozwijać, działają, mają pomysły, realizują projekty. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

LABiB to także portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów. Jego motto brzmi: Dziel się wiedzą, mnóż pomysły.

Więcej informacji, pomysłów oraz możliwość dołączenia do społeczności znajduje się na stronie Programu Rozwoju Bibliotek.