Kilka lat temu z inicjatywy dwóch animatorek kultury (prywatnie sióstr dwóch dorosłych braci z autyzmem) Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” prowadziło projekt WARSZAWA tak ją widzę. W ramach projektu pracowano z grupą 14 dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.

Uczestnicy projektu, wspierani przez profesjonalnych fotografów, terapeutów i animatorów, fotografowali swoje życie. Fotografia okazała się medium niezwykle skutecznym w pracy z tą grupą. Kontynuacją działań skierowanych do dorosłych osób ze spektrum autyzmu był projekt AUTENTYZM. Rodzina. Archiwum. Historia. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, została także zrealizowana wystawa oraz seminarium dla pracowników instytucji kultury. Działania były prowadzone we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Fundacją SYNAPSIS.

Warto tworzyć projekty wychodzących poza utarte schematy oferty kierowanej do osób z autyzmem. Pomysły Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” udowadniają, że przy zaangażowaniu przedstawicieli z różnych środowisk można stworzyć wartościową i interesującą ofertę. Opisane projekty współtworzyły w równym stopniu osoby związane z terapią, przedstawiciele instytucji kultury, animatorzy społeczni oraz artyści.