Teatr Polski w Bydgoszczy do każdego spektaklu przygotowanego dla dzieci i młodzieży tworzy zeszyt metodyczny, który pozwala włączyć doświadczenia ze spektaklu w tok nauki szkolnej.

Zeszyt, zawierający propozycję scenariuszy lekcyjnych, obudowany jest pakietem metodycznym — propozycjami kontekstów kulturowych i dodatkowych materiałów, które pozwolą wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły i nauczyciela. Oparte na symbiozie sztuki i nauki scenariusze lekcji dają możliwość rozwijania w przestrzeni szkolnej problemowych zagadnień, zawartych w tekstach kultury. Rozwiązania tego typu, bazujące u samej już podstawy na współdziałaniu nauczycieli z instytucją kultury, stają się istotnym elementem kształcenia młodych ludzi.

Zeszyty metodyczne tworzą nauczyciele i pedagodzy, którzy na co dzień pracują w placówkach edukacyjnych. Współfinansuje je Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Wszystkie zeszyty metodyczne w wersji elektronicznej dostępne są również na stronie internetowej MEiN w zakładce „Edukacja teatralna”.

Dodatkowo teatr organizuje specjalne „premiery belferskie” dla nauczycieli zaangażowanych w rozwój pedagogiki szkolnej. Każda taka premiera połączona jest ze spotkaniem z nauczycielami, podczas którego omawiane są zagadnienia w niej poruszane.