To cykl pięciu specjalistycznych szkoleń na temat twórczego wykorzystania teatru w edukacji, przeznaczonych dla 20 nauczycieli/edukatorów z województwa pomorskiego.

Zajęcia poprowadzi grono ekspertów ze świata teatru. Jest to wspólny projekt Fundacji Theatrum Gedanensei Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Celem projektu jest aktywizacja twórcza oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli/edukatorów w zakresie umiejętności prowadzenia innowacyjnych zajęć. Finał projektu przypada na listopad. Wówczas każdy uczestnik przedstawi autorską prezentację w swej społeczności (lub online) z udziałem młodzieży, podczas których wykorzysta zdobytą wiedzę. Będzie to swoisty sprawdzian nabytych umiejętności.

W grudniu opis prezentacji i dokumentacja seminarium zostaną zebrane w publikacji elektronicznej i udostępnione na stronie internetowej projektu i teatru dla upowszechnienia dobrych praktyk.