Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, filia Kutnowskiego Domu Kultury, mieści się w wyremontowanym budynku dawnego Domu Dochodowego Straży Ogniowej z początku XX w. Realizację tej inwestycji dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Budynek centrum jest jednym z niewielu ocalałych zabytkowych obiektów w Kutnie. Wybudowany przy wsparciu społeczności lokalnej miał budować jej wspólnotę i świadomość poprzez krzewienie kultury lokalnej i propagowanie tradycji narodowej. To tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia kulturalne, patriotyczne, a także rozrywkowe i towarzyskie. Dom Dochodowy był także miejscem, w którym kwitło aktywne życie teatralne Kutna. Tutaj odbywały się spektakle teatralne przygotowywane przez mieszkańców oraz przedstawienia objazdowych trup teatralnych.

Obiekt został odrestaurowany i odnowiony w duchu historycznym — pod nadzorem konserwatora przywrócono polichromię na suficie i na balustradach balkonów. Cenne jest pochodzące z 1908 r. malowidło Terpsychory na plafonie — przedstawia ono muzę tańca i pieśni sięgającą po lirę, którą podaje jej amor. Utworzenie Centrum Teatru Muzyki i Tańca w takim właśnie miejscu daje więc mocne fundamenty i zakorzenienie w tradycji i kulturze dla wszystkich planowanych tu form aktywności artystycznej. Centrum jest miejscem dla prezentacji kameralnych spektakli teatralnych, recitali muzycznych, wystaw plastycznych i seansów filmowych, które są uzupełnieniem i poszerzeniem oferty kulturalnej Kutnowskiego Dom Kultury.

Podążając za ideą twórców Domu Dochodowego, centrum jest miejscem kontaktu, dialogu i współpracy z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami edukacji i upowszechniania kultury.