Projekt Patterns czyli wzory zorganizowany jest w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Zakłada on wyjazdy, wizyty, szkolenia dla osób już po studiach.

Projekt rozpoczął się w marcu br. w Białymstoku. Międzynarodowa grupa, w której skład weszli aktywiści i muzealnicy z Finlandii, Estonii oraz Rumunii, odwiedziła wówczas Podlasie, poznawała włókiennicze dziedzictwo tego regionu i szukała inspirujących wzorów. W trakcie pobytu goście odwiedzili m.in. Hajnówkę Centralną. Stację Kultury, w której mogli zobaczyć tradycyjne tkaniny z Hajnowszczyzny ozdabiane ornamentem zwanym pereborem. Mimo technicznych różnic i odmiennych wzorów, goście znajdowali elementy łączące odległe geograficznie tradycje.

Uczestnicy spotkań mieli sobie dużo do powiedzenia, porównywali różne okresy, realia i wzory. Zastanawiali się, co zadecydowało o tym, że włókiennictwo rozwinęło się w takim czy innym kierunku. Zauważyli, że miasta o podobnych tradycjach włókienniczych do dziś wiele łączy. Mogli lepiej zrozumieć procesy, które zaszły w danym kraju, zobaczyć je w szerszym planie — jak podsumowała to Anna Skorko z Fundacji Dom — pomysłodawca i lider projektu Patterns czyli wzory.

Rekonesans w Białymstoku był pierwszym w cyklu pięciu tematycznych spotkań. Kolejne odbędą się w partnerskich miastach z czterech europejskich krajów (Forssa i Narwa, Bukareszt i Białystok). Ostatnie będzie miało miejsce w październiku 2023 r. w Forssie w Finlandii. Projekt potrwa do stycznia 2024 r.