Październik kojarzy się przede wszystkim z początkiem roku akademickiego. Społeczność studencka, jak uczy doświadczenie, potrafi łączyć sprzeczności.

Z jednej strony to aktywni, zaangażowani i pełni pomysłów odbiorcy oferty instytucji kultury, którzy sami też tworzą swoją przestrzeń kulturalną. Z drugiej strony to odbiorcy wymagający, do których trudno dotrzeć, aby w nich ową aktywność i zaangażowanie wzbudzić w kontekście działań oferowanych przez instytucje kultury.

Wydaje się, że studenci są jak koty — chadzają własnymi ścieżkami, nie zawsze zrozumiałymi dla pracowników instytucji kultury.