Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to miejsce bazujące na historii nieskończonego teatru „Teatru w Budowie”.

Obecnie to wielofunkcyjne centrum kulturalne, miejsce dialogu i spotkania, wyraz marzeń i aspiracji mieszkańców regionu.

Spotkania kultur to nie instytucja, ale idea, różnorodne wydarzenia artystyczne zintegrowane z aktywnością instytucji, organizacji pozarządowych, przemysłów kreatywnych wykorzystujących najnowsze technologie.

Jednym z oryginalnych i ciekawych przestrzeni centrum jest Miejska Pasieka Artystyczna — największa w Polsce miejska pasieka mieszcząca się na tarasie należącym do CSK.

W związku z chemizacją terenów wiejskich coraz częściej ekologiczna hodowla pszczół przenosi się do miast, na terenie których można pozyskiwać miód z niepryskanych roślin.

W CSK pszczoły mają idealne warunki, a ich miód (przebadany na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie) można nabyć w Sklepiku kulturalnym.

W sezonie pszczelarskim można odwiedzać pasiekę, uczestniczyć w miodobraniu i popróbować miodu prosto z woskowego plastra. Regularnie organizowane są też zajęcia i wydarzenia poszerzające wiedzę o ekologii, zielonych instytucjach kultury, trosce o środowisko i samych pszczołach, oczywiście.