Spotkania artystyczne realizowane przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, a od kilku lat także przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne to okazja do poznania dorobku pisarzy polskich i zagranicznych.

Mają one formę czytanych prezentacji, które czasem przypominają prezentowane na żywo słuchowiska radiowe. Pomysłodawcą Sceny przy stoliku był Mirosław Siedler, a tradycja tych prezentacji sięga 2003 r.

Spotkania Sceny przy stoliku zazwyczaj organizowane są w teatrze, choć coraz częściej wkraczają też w przestrzeń miasta. Czytania odbywają się więc w szpitalach, areszcie, przedszkolach (również specjalnych), pubach… Spotkania połączone są z moderowanymi dyskusjami, w które zaangażowani są aktorzy i publiczność. Jest to szansa do wypowiedzenia się na temat przedstawionej sztuki, jej interpretacji i oceny.

Takie miejskie prezentacje zostały bardzo pozytywnie odebrane w regionie i są dowodem na to, że teatr nie jest tylko miejscem, ale zjawiskiem, którego ludzie chcą doświadczać.