Od 2019 r. działa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który powstał w wyniku połączenia Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie.

Na stronie instytutu można znaleźć sporo ciekawych wpisów dotyczących zwyczajów ludowych, obrzędów, ginących zawodów. Jest nawet dostępny kalendarz nietypowych świąt, np. z ciekawostkami dotyczącymi chmielu (z okazji Dnia Piwa) czy też haftu (z okazji Dnia Wyszywanki).

Ponadto Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi wznowił w 2021 r. wydawanie kwartalnika Kultura Wsi — popularnonaukowego, bogato ilustrowanego czasopisma, które w przystępny i atrakcyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturalne wsi, a także podejmuje zagadnienia przemian na wsi. Jest to jedyne pismo popularnonaukowe zajmujące się etnografią. Czasopismo, wydawane w 1000 egzemplarzach, wysyłane jest do gminnych ośrodków kultury i bibliotek w całej Polsce.

Ciekawą inicjatywą jest także Program Stypendialny dla twórców ludowych Mistrz — Uczeń. Efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych ma być wykonane przez adepta pod okiem mistrza dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła o wysokim poziomie artystycznym wskazujące na biegłość twórcy w opanowaniu tradycyjnych umiejętności będących przedmiotem stypendium. Tegoroczny nabór zakończył się w marcu, więc warto wypatrywać już wyników wspólnej pracy mistrzów i uczniów oraz oczywiście zastanowić się nad udziałem w kolejnym naborze.