O młodych, dla młodych, z młodymi — Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zaprasza na cykl wydarzeń adresowanych do młodzieży.

Spotkania i warsztaty odbywają się raz w miesiącu, zawsze w sobotę w środku dnia, za każdym razem w innym ośrodku regionalnym. Uczestnik może wziąć udział w jednym, kilku bądź wszystkich wydarzeniach.

Projekt powstał z myślą o ludziach młodych, w szczególności aktywistach młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, samorządów szkolnych i organizacji młodzieżowych, a także aktywistów społecznych, wolontariuszy oraz wszystkich, którzy chcą rozpocząć działalność obywatelską. Każde ze spotkań trwa około 4 godzin. W pierwszej części odbywa się spotkanie z zaproszonym gościem, które może przybrać formułę warsztatów, sesji Q&A czy prelekcji. W drugiej części ma miejsce debata.

Gośćmi są osoby aktywne i twórcze, których postawa i dorobek inspirują do działania na rzecz dobra wspólnego, przy poszanowaniu wszystkich różnic. Obie części spotkania dzieli lunch, podczas którego jest czas na rozmowy, spotkanie z uczestnikami oraz gośćmi w mniej formalnych okolicznościach.

Program wydarzeń powstaje w ścisłej współpracy z lokalną młodzieżą. Jedyne założenie wstępne jest takie, że podczas spotkań podejmowane są tematy aktualne, choćby były trudne. Obecnie są to m.in.: wykluczenie transportowe, mediacja rówieśnicza, prawa kobiet, zdrowie psychiczne czy ekologia.