Biuro „Niepodległa”, łącząc tradycję ze współczesnością i zapraszając dzieci do odkrywania historii, przygotowało projekt Karty retro zabaw. To darmowe i gry i zabawy zebrane na specjalnych kartach, które można pobrać i wydrukować.

Pomysły na rodzinne spędzenie czasu zaczerpnięto z zachowanych materiałów z dwudziestolecia międzywojennego — książek, poradników, czasopism. Zachowano oryginalną pisownię, a wyjaśnienia dotyczące kontekstu gry czy pojęć, które już wyszły z użycia, umieszczono w przypisach, co czyni je dostępnymi dla wszystkich i zwiększa ich walor edukacyjny.

Ponadto wskazano źródło historyczne, z którego pochodzi dany pomysł na zabawę, co pozwala na dalsze poszukiwania.

Wszystkie zadania zostały przedstawione w atrakcyjnej szacie graficznej. Każdy zestaw zawiera cztery karty z pomysłami. Trzy karty zawierają instrukcje do zabawy słownej, zabawy ruchowej i inspirację do drobnej pracy ręcznej. Czwarte zadanie to kreatywna niespodzianka.

Większość potrzebnych materiałów można znaleźć wśród podstawowego wyposażenia domu. Propozycje umieszczone na kartach dobrano tak, by przy niewielkiej asyście opiekunów mogły z nich korzystać nawet czteroletnie dzieci.