Czy instytucje kultury mogą być przyjazne sensorycznie? Oczywiście, że tak! Właśnie z takiego założenia wyszli twórcy projektu Niebieska Strefa z Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Stowarzyszenia Sztuka Łączenia.

To odpowiedź na niedostateczne dostosowanie przestrzeni kulturalno-publicznej do potrzeb osób w spektrum autyzmu oraz osób, które cierpią na zaburzenia społeczne czy lękowe lub po prostu są nieśmiałe.

Jedną z placówek przystosowaną dzięki Niebieskiej Strefie do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i zaburzeniami komunikacyjnymi została Poczytalnia na dVoRcu, czyli filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach.

Niebieska Strefa ma za zadanie ułatwić osobom w spektrum autyzmu m.in. dotrzeć do biblioteki (napisy umieszczono np. w przestrzeni dworca autobusowego). Na miejscu znalazły się wyjaśnienia, jak korzystać ze zbiorów. Ponadto w ramach projektu pracownicy biblioteki zostali przeszkoleni w tym, jak można pomóc osobom o specjalnych potrzebach. Projekt sfinansował Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.