Czytaj i wejdź do gry to hasło najnowszej kampanii społecznej promującej czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jej partnerami są cenieni polscy sportowcy oraz Polska Liga Siatkówki.

Inicjatywa ma na celu połączenie dwóch pasji: sportu i czytania, które stymulują indywidualny rozwój każdego człowieka. Kampania promująca postawy proczytelnicze, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, odwołuje się do autorytetu polskich sportowców. Zarówno spoty reklamowe, jak też i inne zaplanowane aktywności programu wskazują, że w drodze do mistrzostwa sportowego tak samo ważny jest rozwój motoryczny, jak i intelektualny, a wyróżniający się sportowcy dbają zarówno o sprawność fizyczną, jak też i trening szarych komórek, znajdując czas na czytanie książek.

Ambicją organizatorów kampanii jest to, by realizowane działania stały się inspiracją do uruchomienia kolejnych inicjatyw łączących sport i czytelnictwo i wychowujących młode pokolenie polskich pasjonatów sportu i czytania.