Kilka lat temu przy współudziale Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” zrealizowano dwie odsłony projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia. Całość współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów) służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów. Do udziału w nim zaproszono pomysłodawców ze środowisk reprezentujących różne doświadczenia i dyscypliny, w tym: osoby starsze, opiekunów, działaczy społecznych, projektantów usług, artystów, psychologów.

Wypracowane i przetestowane pomysły na działania zostały zebrane na stronach: Generator Innowacji. Sieci Wsparcia oraz Generator Innowacji. Sieci Wsparcia2.

Można tam znaleźć posegregowane, dokładnie opisane ciekawe pomysły na to, jak można współpracować z osobami starszymi. Część z nich to praktyczne rozwiązania do zastosowania w instytucjach kultury — z dokładnym wskazaniem grup docelowych, potrzebnych narzędzi, harmonogramu działań. Nic tylko brać, inspirować się oraz działać! Dobra, aktywna, szczęśliwa starość jest możliwa, nawet jeśli teraz wydaje się utopijną ideą.