Sztuka haptyczna koncentruje się na komunikacji za pomocą dotyku. Są to więc dzieła sztuki, które nie tylko można dotykać, ale też takie, które pobudzają zmysł dotyku lub do tego zmysłu się odnoszą.

Wystawy sztuki haptycznej umożliwiają bliski, bezpośredni kontakt z dziełem sztuki. Jest to kultura dostępna, bowiem odbiorcą tego typu wystaw może być każdy, w tym także osoby z niepełnosprawnościami.

Najnowszym przykładem ekspozycji, którą w pełni można percypować dotykiem, jest wystawa Dotyk Sztuki / Touch of Art będąca pokłosiem zainicjowanego w 2019 r. projektu pod tym samym tytułem, realizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego założeniem było przygotowywanie ekspozycji w pełni dostosowanej do percepcji dotykowej.

Tak powstała wystawa prezentująca dzieła sztuki haptycznej zrealizowane przez czterdziestu artystów. Udostępnione na niej są rzeźby, obiekty artystyczne, instalacje oraz przestrzenne obrazy malarskie. Ekspozycja jest w pełni dostępna także dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie prace są dziełami sztuki haptycznej, które oddziałują na widza właściwościami fizycznymi — można je dotknąć, pogłaskać, a niekiedy i przytulić. Dotyk wytwarza bardzo bliski, intymny kontakt pomiędzy dziełem a odbiorcą, pobudza zmysły oraz zachęca do rozpoznawania właściwości przedmiotów i odróżniania faktur. Ze względu na swój multisensoryczny charakter ekspozycja stwarza okazję do tego, aby zanurzyć się w świecie sztuki współczesnej, odkryć ją, poczuć, posłuchać, a nawet posmakować. Dla pełniejszego odbioru prac przygotowano audiodeskrypcję, która ma za zadanie przekazać osobom niewidomym i słabowidzącym werbalny opis treści wizualnych drogą słuchową.

Pierwsza prezentacja wystawy Dotyk Sztuki / Touch of Art odbyła się w Galerii Wystaw Czasowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w czerwcu 2023 r. Kolejna miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w styczniu 2024 r.