Fundacja o tej nazwie powstała jako grupa nieformalna w kamienicy, w której w swojej ostatniej krakowskiej „szafirowej” pracowni tworzył Stanisław Wyspiański. Od 2007 r. działa jako organizacja pozarządowa realizująca projekty i pomysły artystyczno-edukacyjne. Jej misją jest wydobycie z każdego z nas twórczego potencjału.

Kreatywne podejście do wszystkich dziedzin życia przynosi zaskakujące efekty i nowe rozwiązania. Fundacja zajmuje się edukowaniem społeczeństwa przez propagowanie sztuki, zwiększaniem wrażliwości na artystyczne formy przekazu, kształtowaniem gustów artystycznych społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, oraz propagowaniem i wykorzystywaniem sztuki jako sposobu rozwoju osobistego, głównie w odniesieniu do grup pokrzywdzonych społecznie.

Zielony Dom to jeden z ciekawszych projektów edukacyjnych Fundacji WyspArt związany z ekologicznym budownictwem i bioarchitekturą, czyli połączeniem sztuki i natury. W ramach projektu w Prądniku Korzkiewskim zbudowano Zielony dom — domek ze słomy i gliny. Wyposażono go w mozaikę ceramiczną. W tym twórczym przedsięwzięciu brali udział uczniowie z niepełnosprawnością wzroku z małopolskich szkół — to ich dzieło.

Poza domem powstał też ciekawy portal internetowy Naturalny Domek, poświęcony naturalnej architekturze i sztuce. Skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz do edukatorów i nauczycieli.

Znaleźć tam można materiały edukacyjne, zdjęcia, filmy, quizy, grę planszową oraz scenariusze zajęć. Dotyczą one sztuki budowania w dawnych czasach oraz obecnie z wykorzystaniem naturalnych materiałów.