Gdańsk to jedno z polskich miast prowadzących własny program edukacji do kultury (edukacji wykorzystującej narzędzia kultury i sztuki) realizowanej we współpracy różnych miejskich podmiotów — szkół, przedszkoli, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych edukatorów i artystów.

Program Edukacja do kultury. Gdańsk przeznaczony jest dla wszystkich niezależnie od wieku. W jego ramach realizowane są zajęcia i szkolenia, powstało też miejsce w sieci, w którym można znaleźć informacje o różnych wydarzeniach planowanych w mieście.

Opracowano też poradnik Edukacja do kultury. Gdańsk. Inspiracje i pomysły, jak prowadzić zajęcia z edukacji kulturalnej. To zbiór 24 ćwiczeń dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W twórczy sposób poprzez kulturę i sztukę pomagają one rozwijać kompetencje kulturalne i kulturowe. Można go bezpłatnie pobrać ze strony programu.

Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób. Pomysłami na zajęcia podzieliły się gdańskie nauczycielki, w tym ambasadorki programu EDK, oraz edukatorki i edukatorzy z pomorskich instytucji kultury.

Jest doskonałym przykładem, że gdański program nie tylko wspaniale się rozwija, łączy kolejne grupy realizatorów i odbiorców, ale przede wszystkim otwiera nowe przestrzenie współpracy edukacji i kultury.