Najlepiej coś zapamiętujemy i poznajemy w trakcie gry lub zabawy. Z tego względu coraz więcej instytucji kultury organizuje różnego rodzaju gry miejskie lub oferuje rozwiązania stosowane w tzw. pokojach zagadek.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie w swoją ofertę edukacyjną wpisało taką właśnie formę. Lekcja muzealna Wsypa wykorzystuje pokój zagadek jako narzędzie edukacji muzealnej. Podczas tych wyjątkowych zajęć uczestnicy poznają realia operacji Burza oraz historię kraju, który w 1944 r. znalazł się w sytuacji krytycznej.

Przechodząc do pokoju zagadek, wkraczamy na ulice osaczonego przez Sowietów Wilna. „Wyzwoliciele” aresztowali żołnierzy Armii Krajowej i tak długo brutalnie ich torturowali, aż jeden z nich zdradził pilnie strzeżone informacje. Uczestnicy zajęć wcielają się w członków wileńskiego oddziału AK, którzy dowiadują się o wsypie i mają za zadanie wydobyć materiały konspiracyjne jeszcze przed pojawieniem się NKWD. Czasu na zdobycie wszystkich przedmiotów i informacji jest niewiele, a odgłos kroków nadchodzących wrogów zdaje się rozbrzmiewać coraz głośniej…