artyści działający przy instytucji kultury

Nagroda otrzymana przez zespół działający przy instytucji kultury

Ośrodek kultury zorganizował konkurs piosenek. Jury konkursu przyznało miejsca i nagrody finansowe laureatom konkursu. Wśród nagrodzonych zespołów znalazły się także zespoły funkcjonujące przy instytucji. Nagrody wypłacane są z budżetu instytucji kultury.
Czy można wypłacić nagrodę finansową zespołowi funkcjonującemu przy ośrodku kultury?
Jak udokumentować odbiór nagrody — czy może go potwierdzić kierownik zespołu?
Czy taką nagrodę można też rozdzielić między członków zespołu?
Co w przypadku solistów, którzy otrzymają nagrodę?