ceny usług

Wpływ dotacji na ceny usług instytucji kultury a VAT

• Jeśli instytucja kultury otrzyma dotację, która będzie miała bezpośredni wpływ na obniżenie ceny świadczonej usługi, to dotacja ta podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla dotowanej usługi • W przypadku gdy dotacja dotyczy usług lub towarów związanych z działalnością kulturalną, jest zwolniona od VAT • Jeśli instytucja kultury otrzyma dotację, która nie jest związana z konkretnymi usługami, to jest to zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu VAT, a dotacja ta nie jest obrotem i nie stanowi podstawy opodatkowania