COVID-19

[COVID-19] Przepisy dotyczące przeciwdziałania koronawirusowi

  • Przewidziano szereg działań mających na celu zminimalizowanie skutków tzw. koronawirusa
  • Nowe przepisy przydzielają organom i podmiotom publicznym realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii
  • Realizację tych zadań można sfinansować z państwowej rezerwy celowej