czynności sprawdzające

Kiedy urząd skarbowy może przeprowadzić czynności sprawdzające

• Czynności sprawdzające służą wyeliminowaniu oczywistych błędów i pomyłek • W razie stwierdzenia błędów merytorycznych organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie podatkowe • W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może skorygować złożoną deklarację