darmowe usługi

Odliczenie VAT przy koncertach odpłatnych i nieodpłatnych

Instytucja kultury organizuje cykl 5 koncertów w ramach jednego projektu. Na 4 koncerty prowadzi sprzedaż biletów, a na 1 koncert wstęp jest wolny. Obowiązek organizacji koncertu ze wstępem wolnym wynika z umowy najmu, która nie pozwala na organizowanie koncertów biletowanych w wynajmowanym obiekcie. Instytucja nie prowadziła żadnych innych działań generujących obrót opodatkowany VAT w związku z organizacją koncertu bezpłatnego.
Czy można odliczyć VAT z tytułu poniesionych kosztów dotyczących wszystkich koncertów, czy należy dzielić koszty (faktury) proporcjonalnie, tzn. na koszty poniesione na koncerty biletowane z VAT do odliczenia i na koncert niebiletowany — bez odliczenia VAT.
A może należy potraktować te 5 koncertów jako całość i odliczyć VAT od wszystkich kosztów?

Darmowe dni w muzeum bez wpływu na prewspółczynnik

Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT i do tej pory odliczało 100% VAT naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług. Wszystkie usługi własne muzeum w formie biletów wstępu i wynajmu są opodatkowane. Jedyną nieodpłatną usługą są bilety bezpłatne, przysługujące odwiedzającym na podstawie odrębnych przepisów w „dzień bezpłatny” oraz dla dzieci do lat 4 w pozostałe dni.
Czy wydawane bezpłatne bilety wstępu mają wpływ na ustalenie prewspółczynnika w VAT?