ewidencja kredytu

Ewidencja kredytu na środki trwałe w instytucji kultury

• Bezbłędne ujęcie kredytu w księgach rachunkowych wpływa na poprawną prezentację danych w sprawozdaniu finansowym • Prowizja od kredytu zwiększa wartość środków trwałych w budowie • Odsetki od kredytu nie zawsze zwiększają wartość początkową środka trwałego