ewidencja księgowa amortyzacji

Nabyte nieodpłatnie przez bibliotekę oprogramowanie komputerowe

W 2012 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie komputery. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, nie wprowadzono ich do ewidencji środków trwałych, ponieważ ich wartość początkowa nie przekroczyła 3500 zł. W 2013 r. biblioteka otrzymała nieodpłatnie oprogramowanie do tych komputerów. Jak należy zaewidencjonować tę darowiznę? Czy otrzymane oprogramowanie będzie wartością niematerialną i prawną?