ewidencja zaangażowania

Instytucja kultury nie księguje zaangażowania

Podczas kontroli organizatora — gminy — głównemu księgowemu instytucji zarzucono, że nie zaksięgował w styczniu zaangażowania budżetowego, np. wynagrodzeń zaplanowanych na cały rok.
Czy instytucja ma obowiązek księgować zaangażowanie i rozliczać w taki sposób, w jaki oczekuje tego organizator?