faktury nieopłacone

Kwoty z nieopłaconych faktur nie są kosztem podatkowym

• Od 1 stycznia 2013 r. instytucje kultury nie wliczą w koszty podatkowe kwot z nieopłaconych faktur lub innych dokumentów kosztowych • Obowiązek zmniejszenia kosztów o nieopłacone faktury powstaje po upływie 30 lub 90 dni od terminu płatności • Koszty można zwiększyć dopiero po uregulowaniu faktury lub innego dokumentu kosztowego