home banking

Home banking w bibliotece

Biblioteka od kilku lat posiada elektroniczne konto bankowe, otrzymuje do niego hasła i wszystkich operacji bankowych dokonuje za pomocą komputera.

  • Czy biblioteka może prowadzić takie konto, czy powinna założyć home banking?
  • Czy prowadzenie elektronicznej bankowości jest obowiązkowe i jakie przepisy ten obowiązek regulują?