impreza artystyczna

Kiedy mamy do czynienia z imprezą artystyczną lub rozrywkową?

Pytanie dotyczy art. 34 ustawy o działalności kulturalnej, który nakazuje zawiadomić organ gminy o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych niebędących imprezami masowymi odbywających się poza siedzibą instytucji kultury. Czym więc jest impreza artystyczna lub rozrywkowa? Czy wyjście grupy dzieci poza budynek biblioteki w ramach imprez bibliotecznych, np. akcji „Lato”, ferii itp., podlega także zgłoszeniu? W ramach takich zajęć dzieci wychodzą np. na basen, przedstawienie czy wycieczkę po okolicy. Grupa biorąca udział w zajęciach jest określona — a miejsce pobytu poza budynkiem nie powoduje otwartości imprezy — nikt „po drodze” nie może się do niej dołączyć.