INTRASTAT

Niezbędna dokumentacja przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w instytucji kultury

• Kwoty związane z WNT instytucja kultury wykazuje w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej • W niektórych przypadkach instytucja kultury może składać informację podsumowującą co kwartał • Jeśli wartość nabywanych w Unii Europejskiej towarów jest wysoka, instytucja może mieć też obowiązek składania deklaracji INTRASTAT