ISSN

ISBN i ISSN w publikacjach wydawanych przez muzeum

Muzeum wydaje periodyki oraz książki pokonferencyjne. Materiały do książek zbierają, opracowują pracownicy merytoryczni. Następnie w drodze zapytania ofertowego muzeum wyłania firmę, która dokona korekty i wydrukuje książkę. Czy periodykom i abstraktom należy obowiązkowo nadać numer ISSN albo ISBN?