Magdalena Winiarczyk

prawnik

Obowiązkowy przegląd danych osobowych gromadzonych do celów ZFŚS

Instytucja kultury prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).
Na czym polega przegląd danych osobowych gromadzonych na potrzeby ZFŚS?
Jakie dokumenty należy usunąć, a jakie zostawić?
W jakim terminie trzeba to zrobić?

Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w samorządowej instytucji kultury

Czy instytucja kultury, której organizatorem jest gmina, ma obowiązek wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
Czy Instytucja kultury jest jednostką współpracującą?

Wyjazd służbowy zleceniobiorcy

Ośrodek kultury zatrudnia na umowę-zlecenie osobę, która ma planować i koordynować zajęcia dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta osoba jednocześnie jest Prezesem Zarządu Uniwersytetu. Jako reprezentant Uniwersytetu pojechała do Warszawy i przyniosła delegację, aby instytucja zwróciła jej koszty podróży.
Czy na podstawie umowy-zlecenia można rozliczyć delegację?

Wpłata za zajęcia na rachunek bankowy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury-ośrodkiem kultury ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. W ramach działalności prowadzi zajęcia m.in gry na gitarze, nauki tańca, zajęcia plastyczne itp. Część uczestników dokonuje wpłat osobiście w kasie i zostaje to zarejestrowane na kasie fiskalnej, pozostali wpłacają przelewem na rachunek bankowy instytucji.
Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek instytucji wprowadzać do kasy fiskalnej i przechowywać paragony?

ZFŚS dla byłych pracowników — emerytów

Ośrodek kultury do 2011 r. wypłacał świadczenie urlopowe, a od 2012 r. został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i określono jego regulamin.
Czy osoby, które zakończyły stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w 2007 r. i na świadczenie przedemerytalne w 2003 r., są uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

Raport o stanie zapewnienia dostępności w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mają obowiązek złożyć raport o stanie zapewnienia dostępności?

Koordynator do spraw dostępności w instytucji kultury

Czy biblioteka ma obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?
Czy jeśli organizator ustanowi dla urzędu miasta koordynatora do spraw dostępności, będzie on mógł być odpowiedzialny również za bibliotekę?

[COVID-19] Tarcza antykryzysowa dla opiekunów pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa


Instytucja kultury do tej pory uzyskiwała znaczne wpływy z biletów wstępu do będącego pod jej opieką zabytku, od czasu wprowadzenia stanu epidemii całkowicie utraciła wpływy. Mimo to nadal ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania budynku oraz jego ich otoczenia w jak najlepszym stanie.
Czy instytucja może otrzymać jakąś pomoc w związku z tą sytuacją?

[COVID-19] Badania lekarskie pracowników w czasie epidemii koronawirusa


Pracownik instytucji kultury od końca lutego do połowy maja przebywa na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Obecnie wykonanie badań lekarskich dopuszczających do pracy po spowodowanej przez chorobę niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni jest utrudnione.
Czy w tej sytuacji można dopuścić pracownika do pracy?

Wniosek o zwrot zapłaconych za marzec składek do ZUS tylko do 15 maja!


Czy instytucja, która złożyła już wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec‒maj 2020 r. może odzyskać zapłacone za marzec składki? W jakim terminie to zrobić i na jakim formularzu?

Umowa o pracę z cudzoziemcem — w jakim języku

Instytucja kultury chce zatrudnić kilku obywateli Ukrainy do uporządkowania zabytkowego ogrodu. Obcokrajowcy mieszkają w Polsce już od kilku lat i mają zezwolenie na pracę.
Czy umowa o pracę może być spisana tylko w języku polskim, czy potrzebne będzie tłumaczenie na język ukraiński?

Obowiązek informowania o wolnym stanowisku pracy w instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informować na swojej stronie BIP o prowadzonej rekrutacji na wolne stanowiska pracy?