kary finansowe

Za co można ukarać niesumiennych pracowników

• Pracownikowi mobbującemu swoich kolegów można zarzucić niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy oraz naruszanie zasad współżycia społecznego • Kara porządkowa może być nałożona tylko za polecenie związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych • Wybierając formę kary, pracodawca musi wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy