konto pozabilansowe

Jak rozgraniczyć źródła finansowania wydatków instytucji kultury?

Skąd wiadomo, że dany wydatek jest sfinansowany dotacją, a inny np. ze środków własnych, skoro wszystkie środki pieniężne trafiają na jeden rachunek bankowy?